klinische_studie_2600x950px.jpg


Klinikai bevizsgálás a grazi Orvosi Egyetemen


A Tremipen® klinikai bevizsgálása a grazi Orvosi Egyetemen történt 2016-ban. A bevizsgálás eredménye bebizonyította, hogy lehetséges a tremor tulajdonságainak, mint amplitúdó, frekvencia és energia meghatározása a Tremipen® alkalmazásával.

 

P. Schwingenschuh¹, M. Kögl-Wallner¹, T. Zajki-Zechmeister², N. Homayoon¹, K. Kalsberger¹, L. Zajki-Zechmeister², R. Schmidt¹

¹ Neurológiai Egyetemi Klinika, Orvosi Egyetem Graz
² Tremitas GmbH

 

A bevizsgálás összefoglalása:

2016-ban a grazi Orvosi Egyetemen zajlott a bevizsgálás a Tremitas technológia használhatóságának bizonyítására. 30 már korábban diagnosztizált beteg részvételével, akik közül 14 Parkinson kórban, 16 esszenciális tremorban szenvedtek.

 

A vizsgálandó kérdés:

Mivel a tremor az ember leggyakoribb mozgászavara, mind a mindennapos orvosi gyakorlatban mind kutatási kérdésként a tremor súlyosságának a mérése kívánatos. A bevizsgálás célja volt egy tremor-toll (Tremitas rendszer) használhatósága

  1. a remegés erősségének megállapítására
  2. a betegségek megkülönböztetésére a morbus Parkinson és esszenciális tremor között
  3. a terápiás hatások kimutatására.

 

Módszertan:

A 14 Parkinson beteg és a 16 esszenciális tremor beteg legalább 12 órán keresztül felfüggesztette a remegést befolyásoló gyógyszerek bevételét. Ebben az állapotban került sor a beteg állapotának klinikai (TETRAS illetve UPDRS) besorolására, illetve a Tremitas toll mérésére (base line). Egy órával később egy második vizsgálatra került sor a gyógyszerek bevétele után (ON) (a szokásos reggeli remegés elleni gyógyszer dózis az esszenciális tremor betegeknél és a szokásos reggeli dózis másfélszeresének megfelelő L-Dopa ekvivalens levodopa/benserazid oldat a Parkinson betegeknél). A megfigyelt értékek

  • mindkét kéz remegésének összesített amplitúdója tartási tremor pozícióban az esszenciális tremor betegeknél
  • a remegés amplitúdója a domináns oldalon nyugalmi pozícióban a Parkinson betegeknél.

A „total power” illetve „power of main peak” szolgáltak mint „surrogate marker” a tremor amplitúdójához. A klinikai skálabesorolással való összehasonlításhoz az értékek logaritmusa szolgált. Az adatok elemzése a Tremitas programjának segítségével számítógépesen történt.

 

Eredmény: 

  1. A bevizsgálás bebizonyította az ET és MP betegek remegés erősségének mérhetőségét. Az ET betegeknél egy erős korreláció volt megfigyelhető a mérések eredménye és a TETRAS besorolás között (performance, 4a) (r=0,74). A Parkinson betegeknél is jó a korreláció a mért értékek és a MDS-UPDRS III alpontjai között (performace 3.17 és 3.18) (r=0,70).
  2. Az amplitúdó és frekvencia értékek nem tették egyértelműen lehetővé az MP illetve ET betegségek azonosítását
  3. A base line és ON összehasonlítása egyértelmü javulást mutatott ki az MP betegeknél (p=0,027) de ez nem volt megfigyelhető az ET betegeknél.

 

Végkövetkeztetés:

A tremor toll (Tremitas rendszer) segítségével az ET és MP betegek remegésének számszerűsítésé megvalósítható. A Parkinson betegek esetében terápiás hatások a remegés erősségére jól kimutathatók.