messwertanalyse.jpg


A Tremipen® mérési eredményei

Általában két mennyiséget használnak a remegések értékeléséhez:

A remegés frekvenciáját és amplitúdóját.


A tremor frekvencia (Peak Frequency)

A tremor frekvenciája egy fontos jellemző a tremort kiváltó lehetséges alapvető patológiai folyamatok analíziséhez. A frekvencia mértékegysége a Hz (Hertz). A tremor frekvenciatartománya 3 és 20 Hz közé esik. Különböző tremort okozó betegségek eltérő frekvenciákat eredményeznek. Ezek összehasonlítása a mellékelt ábrán látható*.

A tremor frekvenciája egy fontos diagnosztikai információ és segíthet a tremort okozó betegség elsődleges behatárolásánál.

frequenzen_hu.jpg


A tremor amplitúdó (Power of Main Peak)

A tremor amplitúdó egy fontos mérték a remegés erősségének és intenzivitásának leírásához.

Korábban a tremor amplitúdóját mV-ban (milli volt) adták meg, de a fizikailag helyesebb mértékegység erre a célra a mG (milli G). 1G megfelel a föld felszíni gyorsulásnak. Mivel újabban gyorsulást mérő érzékelők mérik a remegés gyorsulását, a mG mértékegységet gyakrabban használják, mint a mV-ot (természetesen a két érték egymásba átszámíthatók).

Egy kiterjedt klinikai vizsgálat2 megállapította, hogy az átlagos, semmilyen remegéssel járó betegségben nem szenvedő embereknél remegési amplitúdó mintegy 3 mG.

A tremor orvosi besorolása és a mért mG értékek közötti összefüggést megvilágítandó, a Tremitas GmbH egy klinikai vizsgálatot folytatott le, amelyben a mért értékek és a „Unified Parkinson's Disease Rating Scale” (UPDRS) valamint "The Essential Tremor Rating Assessment Scale" (TETRAS) összevetése történt meg.

Az eredményül kapott összehasonlító skála kizárólag tájékoztató jellegű és nem használható pontos besorolásra.

 


updrs_magyar_rbg.jpg

tetras_magyar_rgb.jpg

Downloads

A mért amplitúdóértékekkel valamint a frekvenciákkal kapcsolatos táblázatok a letöltések menü alatt találhatók.


1Raethjen, F Pawlas, M Lindemann, R Wenzelburger, G Deuschl, Determinants of physiologic tremor in a large normal population, In Clinical Neurophysiology, Volume 111, Issue 10, 2000, Pages 1825-1837, ISSN 1388-2457, doi.org/10.1016/S1388-2457(00)00384-9.