faq_2600x950px.jpg


GYIK

A Tremipen®-en csak egy köralakú fekete gomb tatálható, nagyjából középtájt. Ez a bekapcsológomb. A Tremipen® bekapcsolásához a bekapcsológombot kell röviden megnyomni, hosszasan nyomva tartani nem szükséges. Amint egy mérés készen van és az eredmény látható, a bekapcsológomb ismételt megnyomásával lehet a mért értékek között oda-vissza átkapcsolni (mG illetve Hz). A mG érték adja meg a tremor amplitúdóját (a remegés erősségét), a Hz érték pedig a tremor frekvenciát (a remegés gyorsaságát). A mérés befejezése után mintegy 10 másodperccel a Tremipen® autómatikusan kikapcsol.

A Tremipen®-nel a mérés egyszerű és gyorsan végrehajtható: az előkészületi idővel együtt mintegy 40 másodperc alatt. A Tremipen® bekapcsolásához meg kell röviden nyomni a bekapcsológombot. Ezután egy 5 másodperces előkészületi idő következik majd utána elindul a mérés. Maga mérés 30 másodpercig tart. A mérés befejeződése után az eredmények kijelzőről leolvashatók.

A Tremipen® használata egyszerű, majdnem ugyanaz, mint egy lázmérőé. A mérés végrehajtható orvosi szakismeretek nélkül is. A Tremipen® bekapcsolásához nyomja meg röviden a bekapcsológombot. A bekapcsolás után 5 másodperc áll rendelkezésre a mérési testhelyzet elfoglalására. A mérési testhelyzet a tremor típusától függ. Mindenesetre az ujjaknak a bemélyedéseken kell elhelyezkedniük.

Az 5 másodperces előkészület idő után hangjelzés hallatszik, és a mérés megkezdődik. A következő 30 másodpercben tartsa a Tremipen®-t lazán a kézben úgy, mint egy golyóstollat. Az akaratlagos mozgást kerülni kell. A 30 másodperces mérési idő után, amelyet a kijelzőn mozgó nyilak jeleznek, egy másik hangjelzés hallatszik, és a mérés befejeződött.

A mért értékek a kijelzőn azonnal leolvashatók. Az első megjelenített érték a tremor amplitúdója (a remegés erőssége) az mG-ben a második érték a remegés frekvenciája (a remegés gyorsasága) a Hz-ben. A bekapcsológomb újbóli ismételt megnyomásával lehet a két érték között váltogatni.

A mért értékeket feljegyezhetjük a tremor alakulásának objektív követésére, és ezek egyben visszajelzést is adnak a kezelő orvosnak a remegés alakulásáról két vizitáció között. A mérés befejeződés után kb. 10 másodperccel a Tremipen® automatikusan kikapcsol.

A Tremipen®-vel végzett mérések időpontjai kiválaszthatók egyénileg vagy a kezelőorvossal egyeztetve. Lehetséges időpontok például reggel felkelés után, este lefekvés előtt, közvetlenül a gyógyszer bevétele előtt vagy a gyógyszer bevétele után amikor már hat. A gyógyszerek hatásának kezdete a gyógyszerek fajtájától függ. Ha nem biztos abban, hogy a gyógyszer mikortól hat, akkor kérdezze meg orvosát.
Ha a Tremipen® mérései a kezelés hatásosságának követését szolgálják, akkor fontos a mérések azonos időpontja, mert így a tremor változása jobban dokumentált. Az azonos időpontban végzett mérések javítják az eredmények összehasonlíthatóságát is.

A Tremipen® méri a kezek remegésének a jellemzőit. Fizikai szempontból ez a remegés a két- és háromdimenziós térben bekövetkező gyorsulások sorozata. A Tremipen® meghatározza ezen gyorsulásokat, és kiértékeli, hogy a remegés milyen gyors és mennyire erős. Így egyrészt a tremor erősségét (a tremor amplitúdója), másrészt a remegés gyorsaságát (a tremor frekvenciája) méri. Ezek a két érték fontos a tremor mennyiségi meghatározásához. A remegés gyorsasága utalhat a remegést okozó betegségre, mivel a különböző tremor betegségek különböző gyorsaságú remegést idéznek elő. A Parkinson betegek remegése általában lassabb, mint az esszenciális tremor betegek remegése. A különböző tremor frekvenciákról további információk itt találhatók.

A Tremipen® mérési eredményeihez két, tudományos adatokon alapuló referencia értéket tudunk megnevezni: egy egészséges ember átlagos remegése 3 mG körüli. 1G a föld felszíni nehézségi gyorsulása. Egy tremor, a fizika szemszögéből, nem más, mint gyorsulások sorozata, amelyeket a Tremipen® érzékelője feljegyez, mG mértékegységben. Minél erőteljesebb a remegés annál nagyobb a mG érték és viszont.

Létezik összehasonlító táblázat, amely a Tremipen® mG értékeit a remegés súlyosságával párosítja. A táblázat egy saját klinikai tanulmány eredménye, amelyben a TETRAS illetve UPDRS besorolás lett a mérési eredményekkel összehasonlítva. A táblázatok megtekinthetők a „mérési eredmények kiértékelése” vagy letölthetök a letöltések menüpont alatt. A Tremipen® a mért remegés frekvenciáját Hertzben (Hz) adja meg. A frekvencia a remegés gyorsaságát jellemzi és fontos információ a remegés lehetséges okainak meghatározásához. A különböző remegéssel járó betegségek különböző frekvenciájú remegést váltanak ki, vagyis különböző gyorsaságú remegést váltanak ki. A frekvenciák táblázata ugyancsak a mérési eredmények kiértékelése menüpont alatt található, illetve a letöltések menüpont alatt letölthető.

Már rögtön az első Tremipen® mérés is értékelhető eredményeket ad: objektívan kiértékeli és kijelzőn megjeleníti a remegés amplitúdóját és frekvenciáját közvetlenül a mérés után. A terápia hatásosságának és a tremor változásának követéséhez többször és egyenlő időközönként kell mérni. Ahhoz, hogy a mérések eredményeit össze tudjuk hasonlítani, a méréseket lehetőleg azonos napszakban kell végezni. A mérések gyakoriságát egyénileg, de a kezelőorvossal egyetértve kell meghatározni.

A gyógyszeres terápia ellenőrzéséhez ideális esetben naponta kétszeri mérés szükséges, egy a gyógyszer bevétele előtt, és egyszer a gyógyszer hatásának megkezdése után. Hogy a gyógyszer hatása mennyi idő múlva jelentkezik, az a gyógyszer típusától függ. Ugyancsak lehetséges terápia ellenőrzése napi egy méréssel, ha a mérés naponta azonos időben történik. Egy másik lehetőség, hogy a tremort minden hónapban, három egymást követő napon, naponta kétszer mérjük. Nem csak a gyógyszeres terápiákat lehet vizsgálni a Tremipen®-nel, hanem az alternatív terápiás kezelések hatékonyságát is.

A Tremipen®-t az emberi kéz remegésének mérésére fejlesztették ki. A remegésnek számos oka lehet, és gyakran egy kiváltó betegség tünete. A két legismertebb betegség, amelyeknél a remegés, mint szimptóma jelentkezik a Parkinson betegség és a sokkal gyakoribb, de kevésbé ismert esszenciális tremor. A Tremipen® nem csak ezen két betegségnél használható, hanem mindig, amikor bármilyen fajta remegést kell mérni vagy ellenőrizni. A Tremipen® különösen alkalmas a remegéssel járó betegséggel terápiájának követésére. A rendszeres mérések segítségével megmutathatjuk, hogyan befolyásolja a terápia (mind a gyógyszeres, mind az alternatív kezelések) a remegést. A remegések különböző kezelési lehetőségeiről itt olvashat.

A betegségtől és a tremor típusától függően a Tremipen® méréshez több szabványosított helyzet létezik. Általában abban a helyzetben kell mérni, amelyben a remegés jelen van. Ahhoz, hogy a mért értékeket jobban össze lehessen hasonlítani, tanácsos mindig ugyanabban a helyzetben mérni.

A Parkinson betegség esetén a szokásos mérési helyzet a nyugalmi pozíció, mert a remegés többnyire kezek nyugvó helyzetében lép fel. A nyugalmi remegés méréséhez a kezeket az ölbe vagy karfára kell helyezni. A Tremipen®-t tartsuk lazán a kézben.

Az esszenciális tremor esetén a tartási pozíció a szokásos, mert a remegés többnyire a kezek mozgatásakor lép fel. A tartási pozíció méréséhez nyújtsa ki a karját vízszintesen előre, tárja szét a Tremipen® fogására nem használt ujjakat. A Tremipen®-nel végzett mérési helyzetének megfelelő kiválasztását érdemes a kezelőorvossal is egyeztetni.

A Tremipen®-t úgy kell tartani, mint egy szokásos golyóstollat. A hüvelyk- és mutatóujjat a bemélyedésre kell helyezni, a középső ujj pedig alulról támasztja a Tremipen®-t. A Tremipen® hátsó (elemtartós) részét a kézfejre kell fektetni. Ez a tartás lehetővé teszi a laza fogást, ami fontos, mert így a fiziológiai tremor nem torzítja el a mérendő tremort.

A mérést végezzük a domináns remegést mutató kézzel. Két méréssel mindkét kézen is lehet mérni. Hogy melyik oldalt kell mérni, azt a kezelőorvossal is érdemes egyeztetni.

A Tremipen® működési energiáját egy kereskedelmi AAA százazelem biztosítja. A Tremitas a VARTA Industrial márkát ajánlja, mivel a Tremipen® minden funkcióját kizárólag az ilyen típusú elemekkel tesztelték.

Ha az elem az éttartama végéhez közeledik, akkor a kiélezőn egy elem szimbólum jelzi, hogy új elemet kell behelyezni. Az elemcseréhez vegye le a fedelet, helyezze be az új elemet és tegye vissza a fedelet. Figyeljen a helyes polaritásra, fordítva behelyezett elemmel a Tremipen® nem működik. A régi elemet a szabályszerűen adja át hulladék újrahasznosításra.

A Tremipen® rendszeres használatánál, napi 2 méréssel az elem körülbelül 3 hónapig tart ki. Ez az érték a javasolt Tremitas VARTA Industrial elemre vonatkozik. Ha a Tremipen®-t gyakrabban használják, például kórházban vagy az orvosi intézményekben, akkor az elemet gyakrabban kell cserélni.

Behelyezés után hagyjuk az elemet a Tremipen®-ben egészen a lemerülésig. A Tremipen® belső átmeneti tápegységgel rendelkezik, amely akkor működik, ha nincs benne elem. Erre azért van szükség, hogy a Tremipen® által tárolt mérési eredmények ne vesszenek el az elem cseréje alatt.

A belehelyezett elemmel együtt mintegy 30 gramm. Az alacsony súly garantálja a pontos mérést: a tremort nem torzítja a felesleges súly és igy az a készülék belsejében lévő érzékelőkkel pontosan mérhető. Ha a tremor mérésére egy súlyosabb berendezést használnánk, akkor a mérendő tremor mellett egy fiziológiai tremor is fellépne, ami eltorzított eredményekhez vezetne. Fiziológiai tremor lép fel, ha az izmokat túlterheljük: ha egy nehéz súlyt kitartott kézzel tartunk akkor a legtöbb embernél egy úgynevezett tartási tremor lép fel, az izmok elkezdenek remegni, mert a súly túl nehéz.

A Tremipen® élettartama a vásárlás napjától számított 2 év. Az élettartam nem azonos a gyártó szavatosságával, ez a vásárlás dátumától számított 2 év. A Tremipen® precíz elektronikus alkatrészeket és érzékeny érzékelőket használ. Az érzékelők észlelik a remegést, az elektronika kiértékeli a remegés erősségét és gyorsaságát. A Tremipen® önálló eszköz, ami azt jelenti, hogy a mérésre vagy a kiértékelésre nem igényel más eszközöket vagy számítógépes programokat. Emiatt, valamint a kis súlya, a praktikus alakja és a könnyű használata miatt a Tremipen® használható mobil mérésekre is.

Az elem cseréjétől eltekintve nincsenek további költségek.

Ezenkívül szükséges a Tremipen®-t rendszeren tisztítani és fertőtleníteni, hogy a baktériumok és egyéb mikroorganizmusok megtelepedését megakadályozzuk. Ha több felhasználó ugyanazt a Tremipen®-t használja, különösen fontos, hogy minden új felhasználó előtt fertőtlenítsük. A tisztításhoz a Tremitas enyhe lúgos tisztítószert (például szappan, mosogatószer) vagy gyógyászati alkoholt (például 70% -os izopropanolt) ajánl. A tisztítás során fontos, hogy soha ne merítsük a Tremipen®-t a tisztítószerbe, csak nedves ruhával töröljük le a felületét. Azonnal töröljük szárazra a Tremipen®-t, hogy a folyadékok ne kerülhessenek a készülék belsejébe.

Igen, a Tremipen® képes olyan tremort érzékelni, amelyet nem láthatónak nevezhetünk. Az emberi szem felépítése olyan, hogy a látómezőben lezajló gyors változásokat érzékelje. A remegés sem más, mint gyors mozgások és változások sorozata. Ha azonban a tremor erőssége túl alacsony, az emberi szem már nem képes észlelni ezeket a mozgásokat.

Első pillantásra ez nem tűnik problémának: ha a remegés olyan kicsi, hogy nem látható, akkor nem lehet túl rossz. Ez a kijelentés helyes, ha valakinél már tremor diagnosztizálták a betegséget, és a remegés a jól eltalált gyógyszerezés miatt gyenge. Ha azonban még nem diagnosztizáltak betegséget, akkor a láthatatlan remegés egy betegség korai előjele lehet. A Parkinson kór esetében az erős remegés nem azonnal jelentkezik: eleinte az emberi szem számára nem láthatóan gyenge a remegés és csak idővel válik egyre erősebbé. A remegés frekvenciája azonban már a nagyon gyenge remegés esetén is jellemző lehet.

A remegés frekvenciája, amely a diagnózis felállításának fontos segítője, meghatározható a Tremipen®-nel már akkor is, amikor szabad szemmel még semmilyen remegés nem látható. A Tremipen® olyan érzékeny érzékelőket használ, amelyek képesek az emberi szem érzékelési tartományán kívül eső remegést is érzékelni. Ez az érzékelő technika a kicsiny mozgások és változások érzékelésére évtizedek fejlesztésének az eredménye. Míg az emberi szemnek sok féle feladattal kell megbirkóznia, addig a Tremipen® érzékelői pontosan a tremorra hangoltak.

A tremor behatárolásának leggyakoribb módja, hogy egy képzett neurológus megfigyeli a remegést. Megfigyeli a beteg kezét a rendelésen és igy határozza meg a remegés erősségét. Emellett az EMG (elektromyografia) vagy az EMG gyorsulásmérő is használható a remegések objektív behatárolására. Ezek a nagy helyhez kötött eszközök azonban csak kórházakban és speciális orvosi intézményekben állnak rendelkezésre, és a mérés nagy időigénye miatt csak ritkán használják őket. Az EMG gyorsulásmérővel történő méréshez a betegeket vezetékekkel kell a készülékhez kötni, a mérést szakképzett személyzetnek kell figyelemmel kísérnie és kiértékelni. Az ilyen mérés, beleértve az előkészületeket és az értékelést, akár két órát is igénybe vehet.

A remegés szubjektív megbecslése egy ember által, mérőeszköz nélkül történik. Az érintettek önmagukat figyelik meg két orvoslátogatás között és elmesélik, hogy a remegésük hogyan változott. A szakorvos ugyancsak vet egy pillantást a remegésre és többnyire egy skála alapján minősíti. A tremor erősségének leírására leggyakrabban használt két skála a TETRAS (The Essential Tremor Rating Assessment Scale) és az UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale). Mindkét skála a tremor erősségét nullától négyig terjedő számokkal fejezi ki, (0 azt jelenti, hogy "nincs tremor", 4 jelentése "erős"). További információk a skálákról és a Tremipen® mérések hozzárendeléséről itt találhatók.

A tremor objektív mérésénél a remegést egy mérőberendezés regisztrálja. A remegés erősségét és gyorsaságát érzékelők segítségével mérik és így egyértelműen meghatározhatók. Egy ilyen mérőberendezés a Tremipen®, amely ráadásul olyan könnyen használható, mint egy lázmérő és egy mérés csak 30 másodpercet vesz igénybe.

A nemzetközi szervezetek, mint például az „International Parkinson and Movement Disorder Society“ (MDS) egyértelműen állást foglalnak amellett, hogy a betegségek (mint például a Parkinson kór) szimptómáinak (ide tartozik a tremor is) objektív meghatározása nem csak lehetséges de szükséges is. Egy betegség alakulásának objektív követése fontos a szimptómák enyhítésére előírt, személyre szabott és optimális kezelés megtalálásához.

A remegés Tremipen®-nel végzett rendszeres mérése objektív adatokon alapuló, megbízható képet ad a tremor állapotáról és változásáról. A mérési adatok egyben visszajelzést adnak a terápiás kezelés hatékonyságáról is. A Tremipen® segítségével mind a gyógyszeres mind az alternatív terápiák ellenőrizhetők. A tremor amplitúdója és frekvenciája segíthetik az orvost a diagnózis felállításában, mert a tremorral járó egyes betegségek eltérő tulajdonságú remegéssel rendelkeznek. Egy 1998-ban közzétettek egy táblázatot, amely a különböző tremor betegségek jellemző frekvenciáit mutatja be, a táblázatot itt találhatja meg.

Mivel a Tremipen® orvostechnikai eszköz, a hatékonyságot és a biztonságosságot klinikai vizsgálatokkal és tudományos szakirodalommal kell igazolni. Ennek bizonyítására került sor a Tremipen® technológiájának tesztelésére 2016-ban, az ausztriai grazi Orvostudományi Egyetem együttműködésével.

Ez nem egyszerűen csak egy tanulmány volt, hanem egy szigorúan szabályozott orvosi termék bevizsgálás. Ez azt jelenti, hogy előzetesen mind az osztrák Etikai Bizottság mind pedig az osztrák Egészségügyi Biztonsági Hivatal engedélyezte a tanulmány elindítását. A több hónapig tartó tanulmányhoz Parkinson és esszenciális tremor betegek jelentkeztek résztvevőnek. A betegek remegését szakképzett neurológusok sorolták be, miközben az akkori, a mai Tremipen® alapjául szolgáló, Tremitas rendszer méréseket végzett.

A neurológusok megfigyelései és a Tremitas rendszer mérései mindig egy időben történtek az összehasonlíthatóság érdekében. A mérési sorozatok a beteg különböző testhelyzetekben történő remegését foglalták össze. A résztvevőknek a kezüket néha kinyújtani, néha az ölbe kellet helyezni. Egyes esetekben még egyszerű mondatokat is le kellett írniuk, illetve vonalakat húzniuk. Két alapvető kérdés került megválaszolásra:

Az első kérdés volt, hogy a Tremitas technológia alkalmas-e a remegés tulajdonságainak objektív meghatározására. Szakmailag átfogalmazva: milyen erős a korreláció az orvosok által használt referencia rendszerrel. Ebben az esetben az orvosi remegés értékelése volt a referencia érték. Az orvosok besorolása került összevetésre a Tremitas által mért adatokkal. Az eredmények hasonlósága meggyőző volt, a Tremipen® mérési eredményi összhangban voltak az orvosok megállapításaival.

A második kérdés az volt, hogy a Tremitas technológia lehetővé teszi-e a gyógyszerek hatékonyságának kimutatását. Itt a mérések gyógyszerek bevétele előtt, illetve utána történtek. Erre a kérdésre is pozitív volt a válasz. A klinikai vizsgálat összefoglalása itt található.